01

La Fusta

La fusta ha estat i continua sent un dels materials més utilitzats per l'ésser humà. La protecció de la fusta s'ha de considerar una cosa natural, sense oblidar que gairebé tots els materials necessiten una protecció.

Odana Fusta és una empresa d'anàlisi, tractament i protecció d'estructures i de superfícies de fusta creada per oferir solucions concretes contra els agents que deterioren la fusta.

02

Objecte i camp d'aplicació (UNE 41805-8 IN)

Diagnòstic d'edificis - Estudi patològic de l'estructura de l'edifici - Estructures de fusta.

Té per objecte establir les pautes per al diagnòstic dels diferents elements que constitueixen l'estructura resistent, ja sigui d'entramat mixt de fusta i fàbrica, en estructura exempta i independent del mateix mur o els elements de forjat, i sempre que aquestes estructures siguin de fusta o estiguin integrades en part per aquest material.

Es defineixen els tipus estructurals emprats més habitualment amb aquest material i s'estableixen les diferents lesions que, com a conseqüència de diversos processos patològics, es poden presentar en aquests elements, tant si aquests processos corresponen a una degradació dels materials constituents de l'estructura com si es tracta de lesions a la mateixa estructura per causes diverses (tant errors de concepció, de projecte, d'execució, per causes accidentals, per ús inadequat, per danys produïts per intervencions en altres zones de l'edificació i transferits a través dels elements de divisió, etc.).

03

Respecte del medi ambient

Eficàcia, qualitat i respecte del medi ambient. A Odana Fusta aconseguim oferir un servei especialitzat mitjançant els mètodes més moderns i avançats tecnològicament, una solució personalitzada, professional i altament qualificada per identificar les patologies, el tractament i la protecció de la fusta amb l'objectiu, principalment, d’incrementar-ne la seva vida útil.